Personvern og sikkerhet

Personvern / Privacy Policy

Vi i Vikarsystemet (Org.nr 922 358 436) er opptatt av å følge bestemmelsene med rettsgrunnlag i Lov av 14. april 2000 nr. 31, «personopplysningsloven», personopplysningsforskriften (nr. 1265, 15.des 2000) og Regulation 2016/679/EC (General Data Protection Regulation – GDPR).

Ved å benytte nettområdene, apper eller registrere deg som bruker samtykker du i lagring av personopplysninger for de formål som er angitt Personvernerklæringen.

I tillegg er Vikarsystemet databehandler for alle personopplysninger registrert gjennom brukerkonto på nettområdet – dette reguleres gjennom vår Brukeravtale med tilhørende databehandleravtale. Vi har også en egen erklæring om bruk av informasjonskapsler.

Les mer om og kontroller informasjonskapsler.

Sist oppdatert: 4. oktober 2020

Hvis du har spørsmål om personvern på nettområdene kontakt oss på personopplysninger@vikarsystemet.no / gilbert@vikarsystemet.no, ringe Gilbert på 45 20 24 11 eller via brevpost til:
Vikarsystemet v/Gilbert Borgen-Veland
Ovenbakken 18
1332 Østerås

Hvem er vi?

Personvernerklæringen omfatter behandlingen av personopplysninger som gjøres av Vikarsystemet (org.nr 925 358 436) og selskapets eneste innehaver, Gilbert Borgen-Veland.

Vikarsystemet er utviklet og driftes av Gilbert Borgen-Veland, ansatt ved Jar skole i Bærum. Domenet er selvstendig drevet, men underlagt selskapet Axel Schøyen AS gjennom eierskap. Vikarsystemet.no omfatter også domenet vikarsystem.no

Definisjoner

Besøkende – Enhver person som er på nettområdene til https://vikarsystemet.no Dette omfatter underdomener, men ikke eksterne sosiale medier.

Bruker er definert som privatperson med registrert brukerkonto på Vikarsystemet.no. Besøkende er også brukere når de er logget inn med sin brukerkonto.

Apper eller applikasjoner omfatter Vikarsystemets applikasjoner distribuert i Google Play store og Apple App store.


Personvern

Opplysninger som nettområdet henter om besøkende
Når du besøker nettområdet Vikarsystemet.no, får vi opplysninger om brukeren gjennom Google Analytics og vårt interne system Matomo Analytics. Eksempler på dette er opplysninger om sidebesøk, nettsidene du besøker mens du er innlogget, din atferd på nettsidene og hvor lenge du er på siden. Google Analytics henter inn tekniske opplysninger om din enhet og internettforbindelse. Dette omfatter også nettleser og geografisk plassering ut i fra nærmeste server. Disse opplysningene henter Google gjennom informasjonskapsler på siden.

Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke for bruk av informasjonskapsler her.

Registrerte brukere kan til enhver tid slette brukerkonto og tilhørende data ved å trykke på knappen “Slett brukerkonto” i sin brukerprofil på nettområdene eller i applikasjonene.
Formålet med innhenting av informasjon om besøkende

Formålet med innhenting av informasjon om besøkende
Nettområdet bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne og lære mer brukermønstrene. Dette gjør vi både selv og med hjelp av analyseverktøy fra Google (tredjepart). Dette kan gi oss brukerinformasjon som enhet (mobiltype eller pc-type), geografisk posisjon (navn på land eller by etc). og varighet for besøket på siden. Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke for bruk av informasjonskapsler her.

Henvendelser

Ved utfyllingen av kontaktskjema, supportskjema eller andre henvendelser via e-post vil vi loggføre dette. Vi lagrer da navn, e-post og årsaken til henvendelsen. Dette er for å kunne gi oppfølging og svar.

Nyhetsbrev

Når du melder deg på nyhetsbrev lagrer vi navn og e-post. I hvert nyhetsbrev er det en lenke for avmelding. Når du melder deg av nyhetsbrevet slettes personopplysningene automatisk.

Bestillinger

Når du benytter bestillingsskjema oversender du navn, e-post, arbeidsplass, telefonnummer til en e-post hos Vikarsystemet. Dette skjer via en sikker TLS-tilkobling. Kopi av bestillingen lagres også i vårt regnskapsystem og i vår database. Data som lagres i databasen blir fjernet når vi behandler bestillingen, og data lagret i regnskap lagres i henhold til norsk lovgivning.

Personopplysninger om brukere

Nettaktivitet blir ikke logget av Google Analytics på områdene for innloggede brukere. Der benyttes kun internsystemet Matomo Analytics, der dataen aldri forlater Vikarsystemets server.

Personopplysninger som hentes inn ved brukerwp-signup.php:

Brukernavn og navn (og eventuelt etternavn) innhentes for at brukeren skal være synlig og identifiserbar for vikarinnkaller ved sin skole.

Telefonnummer innhentes slik at vikarinnkaller kan kontakte brukeren via vår telefontjeneste.

E-post innhentes slik at vikarinnkaller kan kontakte brukeren via e-post.

Navn på arbeidsplass innhentes for at brukeren skal bli knyttet opp mot riktig vikarinnkaller.

Personopplysninger som hentes av Vikarsystemet ved bruk av applikasjoner (apper)

Ingen ytterlige opplysninger blir innhentet. Bemerk at brukersesjonen (innloggingen) blir lagret på nettområdenes server i opptil 11 måneder, slik at brukeren ikke behøver å logge inn hver gang appen blir åpnet.

Behandling av personopplysninger

Når du registrerer deg på siden med navn, brukernavn, telefonnummer og e-post er all informasjon du sender oss kryptert og sikret slik at ingen uvedkommende skal få tilgang til opplysningene. Dette kan du se øverst på nettleseren ved at det står en liten hengelås i adressefeltet. Denne hengelåsen indikerer at Vikarsystemet.no har et SSL-sertifikat (Secure socket Layer).

Navn, e-post og telefonnummer er lagret i krypterte tabeller på nettområdet, og dekrypteres automatisk når informasjonen skal benyttes.

Se utfyllende informasjon om sikkerhet rundt behandling av personopplysninger i vår Risiko- og Sårbarhetsanalyse og Vurdering av personvernskonsekvenser. (Kontakt oss for oversendelse av disse dokumentene)

Retting, blokkering og sletting av informasjonen din
Du kan be om innsyn i personopplysninger vi har om deg i samsvar med norsk og internasjonal lovgivning. Du har rett til få tilsendt opplysningene om deg uten vederlag.
Du kan også, når som helst, be om at vi enten retter eller sletter personopplysninger. Ved avsluttet arbeidsforhold ved skole/barnehage skal lagrede personopplysninger slettes, og vi ber arbeidsgivere informere oss om endringer i arbeidsforhold.

Deling av personopplysninger

Ved siden av tidligere nevnte Google Analyics, bruker vi underleverandører for både tjenestegjennomføring og sikkerhet. Det er kun et fåtall underleverandører som har indirekte eller direkte befatning med personopplysninger. Ingen av disse befinner seg utenfor EØS.

Vi deler ikke personopplysninger til underleverandører som ikke er essensielle for driften av Vikarsystemet.no. Vi selger heller ikke personopplysninger til tredjeparter.

Se listen over underleverandører

Dine rettigheter

Du har rett til vite hvilke opplysninger vi lagrer om deg som bruker eller besøkende. Uttømmende informasjon er gitt i teksten over dette avsnittet.

Du har rett til å vite hensikten med vår innsamling av personopplysninger. Dette er også oppgitt i teksten.

Du har rett til å rette, slette eller begrense personopplysninger du har delt med Vikarsystemet.no. Ta kontakt med oss på personopplysninger@vikarsystemet.no for retting, sletting eller begrensning.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger. Da kan du sende e-post til personopplysninger@vikarsystemet.no eller ringe Gilbert på tlf. 95 200889. Du kan også ta kontakt med Datatilsynet.

Se utfyllende informasjon om rettigheter i forbindelse med lagring av personopplysningene dine på nettsidene til Datatilsynet.