Vikarsystemet

Vikarsystemet

Enkel vikarinnkalling

Stressfri administrasjon av skolens vikarer

ENKEL I BRUK

Sparer skolen for mange timer arbeid hver uke!